• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

06.11.2008. – Partnerstvo za buducnost / Radionica za edukatore u Tehnoloskoj skoli

U okviru projekata “Recikalazom, ka odrzivom Paracinu” grant programa Fabrike cementa “Holcim Srbija” ad Novi Popovac “PARTNERSTVO ZA BUDUCNOST” odrzana je radionica za edukatore na temu upravljanja otpadom. Pored profesora i nastavnika radionici su prisutvovali i ucenici Tehnoloske skole – smer tehnicar zastite zivotne sredine. Na radionici su obradjivane teme tehnologije, standarda i propisa u upravljanju otpadom. Posebna tema radionice odnosila se na pozitivne efekte i tehnologiju kompostiranja kao jedne od mogucih opcija za minimizaciju otpada. Predavaci su bili: Andjelka Milanovic iz Tehnoloske skole i Marija Jovanovic diplomirani ekolog saradnik Unije ekologa UNECO. Dobijene informacije i znanja bice preneta tokom edukativnih aktivnosti koje ce se odrzati u skolama polaznika radionice.