• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

03.08.2007. Beograd – PEC – Potpisivanje pisma o partnerstvu


Na osnovu uocenog interesa za saradnju u ekoloskim akcijam, projektima i programima Pomurski Ekoloski Centar iz Murske Sobote (Slovenija) i Unija ekologa, Regionalni centar Paracin potpisali su Pismo o namerama. U ime Pomurskog Ekoloskog Centra Pismo su potpisali direktor zavoda Milan Bogataj i rukovodilac izdavacke delatnosti dr Branko Skafar, dok je u ime Regionalnog centra Paracin potpisnik predsednik UO Vladimir Jankovic. Kao konkretan rezultat sastanka postignut je dogovor da se zajednicki pripremi aplikacija za aktuelni grant EAR-a Fond za evropske integracije.