• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

26.01.2009.godine, “LIMENKE SAKUPLJAJ,PRIRODU CUVAJ”

U okviru aktivnosti na na projektu”RECIKLAZOM KA ODRZIVOM PARACINU” odrzane su radionice u Tehnoloskoj skoli i OS “Radoje Domanovic” na temu zbrinjavanja i reciklaze limenki. Projekt menadzer Fonda za povracaj i reciklazu limenki “RECAN” Jelena Kis upoznala je ucesnike sa akcijom “Limenke sakupljaj, prirodu cuvaj” koja predstavlja takmicenje skola u sakupljanju limenki.