• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

29.05.2008. Sector / zavrsna konferencija

Prisutnim predstavnicima medija i partnerima na projektu pored dosadasnjih aktivnosti prezentovan je CD “Plan upravljanja otpadnim motornim uljima u opstini Paracin, sa analizom mogucnosti koriscenja u gradskoj toplani”. CD je realizovan u obliku 3D elektronske brosure koji predstavlja pionirski korak na polju prezentovanja ekoloskih publikacija. Sadrzaj CD-a mozete preuzeti: http://www.unecopn.org/brosura/brosura.exe