30.04.2009 – NVO – Natura 2000 Resursni centar Srbije

Unija ekologa UNECO Regionalni centar Paracin prisustvovala je konstitutivnom sastanku NVO – Natura2000 Resursni centar Srbije. NATURA 2000 je sredisnji deo politike o zastiti prirode i bioloske raznovrsnosti Evropske Unije. Cilj mreze Natura 2000 je da se osigura dugorocni opstanak evropski najvrednijih i najugrozenijih vrsta i stanista. Sastoji se od Posebnih podrucja zastite (eng. Special Areas of Conservation – SAC) koje su zemlje clanice proglasile u skladu s Direktivom o stanistima, a takodje ukljucuje Podrucja posebne zastite (eng. Special Protection Areas – SPA) proglasenih na osnovu Direktive o pticama iz 1979. Plan nam je da tokom 2009. godine formiramo NVO-N2000 Resursni Centar Srbije koji bi nastavio rad u narednim godinama. Partneri u ovom procesu su WWF- Mediteranski Program i organizacija Zeleni Dom iz Podgorice. Rad mreze NVO-N2000 Resursni Centar Srbije ima obezbe?ena sredstva za bazicno finansiranje kroz dva projekta Mladih istrazivaca Srbije: – u okviru projekta koji je podrzala Evropska komisija ( Generalni direktorat za zastitu zivotne sredine) imamo mogu?nosti da organizujemo dva treninga tokom 2009. godine za jacanje kapaciteta organizacija u pisanju i implementaciji projekata u oblasti zivotne sredine kao i kapaciteta za komunikaciju i lobiranje; Takodje, Mreza bi radila i na: uspostavljanju saradnje sa nadleznim Ministarstvima u cilju primene N2000, izradi sajta, razmenjivala informacija, pravila predloge projekata itd. Sve aktivnosti ce biti realizovane u saradnji sa ekspertskim timom WWF. Zbog osiguravanja dugorocne saradnje i sto veceg uspeha Mreze razvijen je set kriterijuma za selekciju organizacija.