• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

31.01.2009. – Okoncane aktivnosti na projektu “RECIKLAZOM KA ODRZIVOM PARACINU”

Okoncane aktivnosti na projektu “RECIKLAZOM KA ODRZIVOM PARACINU” koje su obuhvatale edukativne aktivnosti po skolama, propagandne aktivnosti koje su imale za cilj da podignu nivo informisanosti lokalne zajednice po pitanju odrzivog upravljanja otpadom.