31.01.2009. – Okoncane aktivnosti na projektu “RECIKLAZOM KA ODRZIVOM PARACINU”

Okoncane aktivnosti na projektu “RECIKLAZOM KA ODRZIVOM PARACINU” koje su obuhvatale edukativne aktivnosti po skolama, propagandne aktivnosti koje su imale za cilj da podignu nivo informisanosti lokalne zajednice po pitanju odrzivog upravljanja otpadom.