• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

Dodela grantova CSOnnect programa

Beograd, EU info centar  , 26. oktobra 2016. g. CEKOR sa partnerima UNEKOOP iz Paraćina i Ekološki pokret Vrbasa  među potpisnicima  ugovora za 11   institucionalnih grantova organizacijama civilnog društva  koji su dodeljeni u okviru «Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)», koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunaodnu saradnju i razvoj.