• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

ENERGETSKI PLAN OPŠTINE PARAĆIN

PARAĆIN 26.01.2015.g. UNEKOOP u okviru mreže organizacija OCD “ZELENI PRSTEN” opštine Paraćinu u saradnji sa Centrom za ravnomerni održivi razvoj u okviru projekta “Strateški planiramo -dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice” aktivno se uključio u proces izrade Akcionog plana za održivo upravljanje energijom (SEAP) opštine Paraćin.Opština Paraćin  SEAP izrađuje u okviru projekta  “EU Exchange 4“. Aktivnosti se odnose pre svega na animiranje javnosti da se uključi u javnu raspravu na izradi ovog važnog sektorskog dokumenta.UNEKOOP će   uputiti i  svoje primedbe i sugestije na ponuđeni predlog SEAP-a.