ENERGETSKOM EFIKASNOŠĆU BEZ SIROMAŠTVA
ENERGETSKOM EFIKASNOŠĆU BEZ SIROMAŠTVA

ENERGETSKOM EFIKASNOŠĆU BEZ SIROMAŠTVA

Projekat “Energetskom efikasnošću protiv siromaštva” koji realizuje UNEKOOP u partnerstvu sa Crvenim krstom Paraćin i UG “Novi put” iz Kraljeva realizuje se u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)” koji implementira UNDP, a finansira Evropska Unija.

http://www.reload.unecopn.org

Imajući u vidu da problematika „energetskog siromaštva“ nije na adekvatan način zasztupljena u lokalnoj zajednici, realizacijom projekta izvršiće se povećanje nivoa informisanosti i senzibilizacija stanovmištva , ali i nadležnih opštinskih službi koje se bave energetskim menadžmentom i socijalnom politikom.

Sve ukupni cilj projekta je ublaženo energetsko siromaštvo u lokalnoj zajednici

Specifični ciljevi projekta su:

  • Podignuta svest i znanje ugroženih domaćinstvima o „energetskom siromaštvo“
  • Osnažena lokalna zajednica za rešavanje problema „energetskog siromaštva“

Ciljna grupa projekta su članovi ugroženih porodica koji imaju problem sa energetskim siromaštvom na teritoriji opštine Praćin.

Direktni korisnici projekta su članovi ugroženih domaćinstava koja su učestvovala u istraživanju (oko 240 članova), dobili savet o podizanju energetske efikasnosti i članovi domaćinstava kod kojih su sprovedene pilot akcije (oko 80 članova). ). Pošto u populaciji ugroženih porodica broj osoba muškog i ženskog pola je približno isti to će projekat imati potpuno isti uticaj na oba pola, tako da je obezbeđena rodna ravnopravnost. . Pored toga korisnici projekta su i predstavnici lokalne samouprave, lokalnih OCD, medija i drugih ustanova koji se bave problemima energetske efikasnosti I siromaštva (preko 20 predstavnika).

Realizacija projekta ima inovativni pristup jer se pokušava kombinaciom terenskog istraživanja i analizom trenutnog stanja, edukaciom pomoću informativnog letka i pilot akcijama, održavanjem okruglog stola i kampanjom u lokalnoj zajednici postići predhodno definisan cilj.

Održivost projekta obezbeđena je kroz predviđene projkektne rezultate koji ptredstavljaju modele i smernice za uvođenje novih socijalnih usluga u cilju prevazilaženja energetskog siromaštva u lokalnoj zajednici.Pored toga sistematizovane preporuke bazirane na terenskim aktivnostima, demonstracionim akcijama i konsultativnim skupovima predstavljaju kvalitetan strateški okvir za nadogradnju postojećih lokalnih strateških dokumenasta i sektorskih akcionih planova u oblasti energetske efikasnosti i socijalne politike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *