KARAVAN ZELENE EKONOMIJE

Projekat “KARAVAN ZELENE EKONOMIJE”  realizovaće se u partnerstvu sa Mrežom za ruralni razvoj Srbije   sredstvima Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.Projekat se bavi promocijom koncepta zelene ekonomije kroz diverzifikaciju konvencionalne poljoprivredne proizvodnje i valorizacijom prirodnih resursa.Za predstavnike ciljne grupe biće organizovana poseta Bojčinskoj šumi i SRP “Zasavica”