Na pripremnoj radionici Centra za visoke ekonomske studije

Beograd,20.02.2018,

Predstavnik UNEKOOP-a  učestvovao je na   radionici koju  je organizovao Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) uz podršku Švajcarske kancelarije za saradnju i razvoj (SDC). Tema radionice je bila  zaštita životne sredine i klimatskih promena u okviru Pripremnog projekta Platforme za široki društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja UN.

Glavni ishod  buduće Platforme  bilo bi  iniciranje  dijaloga između ključnih zainteresovanih strana o potrebi praćenja i uključivanja šire zajednice u razmatranje ključnih ciljeva održivog razvoja u kontekstu Srbije.