ODRŽIVOM POLJOPRIVREDOM DO BOLJE KLIME
ODRŽIVOM POLJOPRIVREDOM DO BOLJE KLIME

ODRŽIVOM POLJOPRIVREDOM DO BOLJE KLIME

Promocija  principa održivog razvoja  na lokalnom nivou  je već  duži niz godina    u fokusu   delovanja UNEKOOP-a.Klimatske promene su se u poslednje vreme nametnule kao prioritet.Kao logičan nastavak dosadašnjih aktivnosti koncipiran je projekat “ODRŽIVOM POLJOPRIVREDOM DO BOLJE KLIME” koji se realizuje  oviru  regionalnog projekta
„GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona (Green Economy for Advanced Region)“ koji finansira Evropska Unija a u Srbiji sprovodi Smart kolektiv.

http://www.gear.unecopn.org

Nastavljajući uspešnu saradnju partner UNEKOOP-a na ovom projektu je  Fakultet za primenjenu ekologiju “FUTURA”.

 Opredeljenje za ovu temu leži u činjenici da Srbija  iz poljoprivrede  ostvaruje 11,4% svog domaćeg bruto proizvoda (BDP).Poljoprivreda je  izuzetno pogođena negativnim posledicama klimatskih promena (suša, poplave, grad, bolesti…).Primera radi procena je da je od 2000 godine do sada Srbija pretrpela štetu samo od suša od 5,5 milijarde dolara.

Sa druge strane poljoprivreda ima mnoštvo negativnih uticaja na životnu sredinu i klimu posebno.Prema podacima EU emisija GHG gasova iz poljoprivrede iznosi preko 10%.

Globalni ciljevi održivog razvoja UN, Pariski sporazum,EU “Mapa puta 2050”, CAP i domaći strateški i zakonski dokumenti koji se baziraju na međunarodnim aktivnostima pozivaju na akciju da se predupredi katastrofa usled konstantnog povećanja globalne srednje temperature i da se ona značajno svede ispod 2C..

Strateška opredeljenja kreću se u pravcu da borba protiv klimatskih promena bude i razvojna ekonomska šansa kroz zagovaranje “zelene ekonomije” zasnovane na znanju i “eco friendly”principima.

Projekat  “ODRŽIVOM POLJOPRIVREDOM DO BOLJE KLIME” je samo deo šireg programskog opredeljenja pružanja podrška osnaživanje zelene ekonomije kroz diverzifikaciju poljoprivrede u cilju mitigacije i adaptacije na klimatske promene.

Kroz projektne aktivnosti namera je da se senzibiiše  javnost i osnaži lokalna zajednica (poljoprivrednici i stručne službe JLS) za temu adaptacije i mitigacije u oblasti poljoprivrede kroz demonstraciju praktičnih primera i unapđedjenje lokalnih javnih politika

U cilju ostvarivanja predviđenih ciljeva planirana je kombinacija informativno edukativnih aktivnosti kroz organizaciju radionice, distribuciju uputstava i demonstracione terenske posete.Tokom celokupnog trajanja projekta biće realizovana promotivna kampanja.U tu svrhu  održana je radionica zainteresovanih strana , aktivirana  veb prezentacija www.gear.unecopn.org I postavljeni  bilbordi.

Bazirajući se na stečenim iskustvima u svrhu adaptacije na klimatske promene i razvoja zelenog preduzetništva posebna pažnja biće posvećena osnaživanju kapaciteta za diverzifikaciju lokalne poljoprivrede zasnivanjem plantaža brzorastućih energetskih biljaka.Dodatna vrednost  projekta biće praktična demonstracija promena praksi u poljoprivredi u cilju poboljšanja “karbonskog otiska”  korišenjem solarne energije za navodnjavanje u funkciji supstitucije fosilnih goriva i smanjenja emisije GHG, ali i povećanja konkurentnosti usled smanjenja troškova energenata.

Jedan od rezultata projekta koji treba da obezbedi održivost  projektnih aktivnosti biće Preporuke za kreiranje javnih politika  kao doprinos UNEKOOP-a osnaživanje lokalne administracije za unapređenje javnih politika u oblasti klimatskih promena u sektoru poljoprivrede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *