Sastanak RG Nacionalnog konventa o EU (12)

Beograd, 29.09.2017.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije  održana je  sednica Radne grupe koja prati Pregovaračko poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Tema sednice bio je Skrining izveštaj za Poglavlje 12. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede diskutovali su sa predstavnicima civilnog društva na temu potrebnih reformi u ovoj oblasti, koje je predložila Evropska komisija.

Učešće na radionici predstavnice  UNEKOOP Milice Jovanović omogućeno zahvaljujući Institucionalnom grantu koji  se finansira sa sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)