STOP uvozu otpada

UNEKOOP je 6.septembra 2017.godine  uputio pismo Ministru zaštite životne sredine gospodinu Goranu Trivanu i predsedniku Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine gospodinu Branislavu Blažiću, zahtevajući da preduzmu aktivnosti na “ozakonjenju” uvoza neopasnog otpada za potrebe ko-spaljivanja. Ove aktivnosti sprovode zahvaljujući  Institucionalnom grantu koji  se finansira sa sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).