Studijska poseta za predstavnike opštine Paraćin
Studijska poseta za predstavnike opštine Paraćin

Studijska poseta za predstavnike opštine Paraćin

U okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert UNEKOOP u partnerstvu sa Arhus centrom iz Kragujevca realizuje projekat “Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime”.

Nedavno je kao deo projeknih aktivnosti realizovana dvodnevna studijska poseta za predstavnike lokalnih donosioca odluka, opštinske uprave i javnih preduzeća iz opštine Paraćin.

Bila je to prilika da se učesnici studijske posete upoznaju sa najnovijim tehničkim dostignućima u oblasti tehnologija grejanja i hlađenja posetom predstavništvu renomirane nemačke  firme “WIESSMANN”. Bila je to prilika da u showroom-u predstavništva vide modele toplotnih pumpi, solarnih kolektora, kotlova na gas…

Posebnu pažnju prisutnih izazvao je deo prezentacije koji se odnosio na nove trendove u ovoj oblasti kroz razvoj tzv. smart tehnologija za upravljanje sistemima grejanja i hlađenja u objektima. Prvog dana  realizovana je poseta Muzeju Nikole Tesle. Drugi dan posete bio je rezervisan za posetu ekološkom  centru “Radulovački” u Sremskim Karlovcima  gde je su učesnici upoznati sa aktivnostima centra na unapređenju EE i korišćenja OIE u njihovim objektima. U drugom delu posete organizovana je prezentacija u cilju upoznavanja istorijatom i misijom “Mreže dobre energije”, kao i mogućnostima  za saradnjom sa lokalnim samoupravama i civilnim sektorom.

„Projekat “Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran UNEKOOP”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *