UNEKOOP NA I KONFERENCIJI NACIONALNOG FORUMA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Beograd, 15.12.2014. Nacionalni forum za zaštitu prirode okuplja predstavnike iz sektora zaštite prirode, poljoprivrede, ribarstva i lovstva u cilju unapređenja saradnje na politikama i praksama zaštite prirode. Forum je osnivan u okviru projekta „Zainteresovani za održivost zaštićenih područja-3ZA“. http://forumzaprirodu.blogspot.com/