• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

“ZELENA STOLICA” NA TEMU IZMENE ZAKONA O OTPADU

“Zelena stolica” je mehanizam koji omogućava učešće nevladinih organizacija u radu Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbiјe koji je počeo јe sa radom 5. јuna 2013.I ovog puta aktivno smo učestvovali na javnom slušanju odbora Narodne skupštine za životnu sredinu 19.11.2015.godine i na sastanku mreže održanom 28.01.2016.godine na temu izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom.

Na bazi svog dugogodišnjeg iskustva u oblasti upravljanja otpadom predstavnik UNEKOOP-a je svojim konstruktivnim predlozima formulisanju preporuka civilnog sektora vezano za usvajanje izmena i dopuna Zakona o otpadu .