DA LI JE OVO NAJAVA, BOLJE  SARADNJE SA MINISTARSTVOM?
DA LI JE OVO NAJAVA, BOLJE SARADNJE SA MINISTARSTVOM?

DA LI JE OVO NAJAVA, BOLJE SARADNJE SA MINISTARSTVOM?

14. oktobra 2013. godine u Palati „Srbija“ održan je konsultativni sastanak Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine sa organizacijama civilnog društva koja se bave zaštitom sredine. Ovaj skup resorno ministarstvo organizovalo je u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, a skupu je prisustvovalo preko 80 organizacija iz cele Srbije uključujući i UNEKOOP.

Skup je otvorila direktorka Kancelarije, Ivana Ćirković, koja je podsetila da je nakon skupa na temu izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje sprovođenja politika u oblasti zaštite životne sredine, koji održan početkom septembra, ustanovljena potreba da se komunikacija Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine sa OCD poboljša, i da treba početi sa održavanjem redovnih sektorskih sastanaka.

Osnovni cilj ovog sastanka bio je da se vide postignuti rezultati ministarstva i planovi za naredni period, kao i da se organizacije upoznaju sa planiranom zakonodavnom aktivnošću ministarstva. Ono što je sa apekta Kancelarije najvažnije jeste definisanje predloga mehanizama saradnje ovog ministarstva i OCD.

Državni sekretar, g-din Dejan Novaković najavio je da ministarstvo planira održavanje još 2 slična sastanka sa organizacijama do kraja godine sa ciljem dogovaranja zajedničke politike ministarstva u 2014. godini. On je istakao da je jedan od prioriteta u narednom periodu u radu ministarstva intenziviranje saradnje sa civilnim društvom.

On je takođe najavio za sredinu naredne godine reviziju Strategije upravljanja otpadom i Strategije zaštite životne sredine kao i donošenje podzakonskih akata koji će omogućiti bolju primenu ovih strategija. G-din Novaković je takođe istakao da će organizacije imati ključnu ulogu u procesu skrininga (analitičkog pregleda zakonodavstva), koji je za oblast životne sredine najavljen za jul i novembar 2014. godine, i to uz pomoć Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Na sastanku je najavljeno i formiranju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i izmene zakona u ovoj oblasti koje bi trebalo da budu usvojene do kraja godine.

Ministarstvo je predstavilo i osnovne principe i mehanizme buduće saradnje sa organizacijama civilnog društva:

Uspostavljanje kontinuiranog dijaloga
Redovno informisanje javnosti
Intenzivnije učešće OCD u procesu donošenja propisa i akata
Delegiranje lica iz Ministarstva za kontakt sa organizacijama civilnog društva
Otvaranje posebne e-mail adrese za komunikaciju sa organizacijama civilnog društva
Dodeljivanje finansijske pomoći za realizaciju projekata iz budžetskih sredstava
Tokom konsultacija predstavnici OCD-a imali su brojne predloge, primedbe i sugestije koje su se odnosile na uspostavljanje stalne saradnje između resornog ministarstva i civilnog sektora. Posebno je naglašena činjenica da se sektor životne sredine, kao suviše obimna važna oblast, u samom ministarstvu ne posmatra zasebno u odnosu na sektor energetike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *