O izmenama Zakona o upravljanju otpadom u Biltenu CSOnnet projekta

Na ovom linku, možete preuzeti Bilten broj 4 koji se bavi temom predložene izmene Zakona o upravljanju otpadom kojom bi se legalizovo uvoz neopasnog otpada za energetske svrhe: link ka publikaciji