UNEKOOP
O nama

O nama

UNEKOOP (eng.UNECOOP) je novi naziv nakon obavljenog postupka usklađivanja sa novim zakonom o udruženjima građana.

Istorijat

Osnovani smo 2006. godine, ali se slobodno može reći da naši koreni sežu još krajem osmdesetih prošlog veka.

Kao jedna od retkih sredina iz unutrašnjosti podrzali smo tadasnje omladinske liberalne inicijative. U Paraćinu  još 1989.godine organizovali smo obeležavanje 5.juna, štampali prvi ekološki plakat, organizovali Konkurs za antinuklearnu karikaturu, osnovali ogranak Mladih istraživača, bili inicijator osnivanja lokalnog ekološkog pokreta…

Posle decenijskog zatišija svoju aktivnost nastavljamo u okviru Ekološkog pokreta «Hrast», a od 2006. godine registrujemo se kao samostalna nevladina neprofitna organizacija.

Pod nazivom Unija ekologa UNECO Regionalni centar Paraćin delovali smo od 2006. do kraja 2010. godine

Misija

UNEKOOP je posvećen promociji održivog razvoja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Vizija

Društvo koje će uspeti da nađe održivi odnos između svojih potreba i želja sa jedne strane i  „kapaciteta“ planete Zemlje sa druge strane.

Aktivnosti

Početne aktivnosti bile su pre svega vezane za problematiku  upravljanja posebnim tokovima  otpada, a sada se sve više usmeravamo nap romociju energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije i zelene gradnje.

Najznačajniji donatori su:  SIDA, UNDP-GEF,  USAID-ISC,  EU IPA,  Ambasada Kraljevine Norveške, Fond za zaštituživotnesredine RS.

Partnerstva

Vodeći se svojom  vizijom  da  postanemo organizacija koju pobornici održivog razvoja i životne sredine prepoznaju kao istinskog partnera uspostavili smo brojne kontakte i partnerstva.

  • Članovi smo mreže “ NVONATURA2000“,  „SEKO“  za oblast|životne sredine  i energetike , „BEWMAN“, „Resursni  centar  O.K.O“
  • Zastupljeni smo u Savetu za regionalni razvoj Šumadije i Zapadne Srbije,  Lokalnom savetu  za saradnju kompanije „HOLCIM Srbija“
  • Inicijatori smo osnivanja Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, Instituta za miskantus Beograd
  • Uspešno sarađujemo sa lokalnim  samoupravama, resornim odborima  Stalne konferencije gradova i opština (SKGO),  privrednim subjektima
  • Na međunarodnom nivou potpisali smo protokol o strateškom partnerstvu sa «Pomurskim ekološkim centrem» iz Murske Sobote (Slovenija).

Organizacija

U okviru UNEKOOP-a deluju četiri  centra:

  • Centar za alternativnu energiju i enrgetsku efikasnost
  • Centar za zelenu gradnju
  • Centar za ruralni razvoj
  • Centar za upravljanje otpadom

I nadalje ostajemo otvoreni za saradnju, inicijative, sugestije.

 

Kontaktirajte nas!

office@unecopn.org