ConSENSus

  09.07.2013. Na konsultativnom sastanku prezentovan projekat: “ConSENSus” – partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine i pokrenuta inicijativa za osnivanje Zelenog saveta u opštini Paraćin. http://www.youtube.com/watch?v=DpgmrOx6P5c Reč je o projektu koji  se realizuje u oviru programa SENSE  Švedske razvojne  agencije  SIDA, a u Srbiji ga implementira Regionalni centar za životnu sredinu-REC. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva:BOŠ, UNEKOOP, Arhus centar iz Kragujevca i CEFIX iz Vršca Zahvaljujući činjenici da je UNEKOOP jedan od partnera na projektu  i opština Paraćin će biti aktivno uključena u realizaciju ovog projekta.   S obzirom da su formiranje lokalnih Zelenih saveta i izrada modela odluka za njihovo funkcionisanje među primarnim zadacima projekta “ConSENSus”, Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole  predstavio je  model za uspostavljanje i funcionisanje Zelenih saveta u lokalnim sredinama. O značaju Arhuske konvencije koja građanima omogućuje pravo na dostupnost informacija iz oblasti životne sredine, kao i obavezama koe Srbija, a posebno lokalne samouprave očekuje u procesu pregovaranja sa EU, prisutnime je upoznao Srđan Matović iz «Aarhus centra» iz Kragujevca. Prisutni predstavnici lokalne samouprave, civilnog i biznis sektora iskazali su zainteresovanost za institucionalno osnaživanje kapaciteta opštine Paraćin u rešavanju problema u oblasti životne sredine.