Evropski dani sunca u Paraćinu

13.maj. Paraćin. UNEKOOP je u saradnji sa udruženjem „EKOS“ , Tehnološkom školom  i Mašinsko-elektrotehničkom školom iz Paraćina obeležio  „European Solar Days“ (Evropski dani Sunca).U centru Paraćina izložena je pokazni sistem za navodnjavanje uz pomoć fotonaponskih  panela.Mladi volonteri prolaznicima su delili promo materijal Za nacionalnog koordinatora u Srbiji, Ekonomska komisija imenovala je Udruženje “Centar za energetsku efikasnost i primenjenu ekologiju”, a projekat podržava i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=10870 Manifestacija „European Solar Days“ je prvi put organizovana u Austriji 2002. godine sa ciljem promovisanja korišćenja solarne energije. Od 2008.godine  manifestacija postaje  prihvaćena od strane Evropske Unije i održava  se širom Evrope uz učešće nekoliko hiljada ljudi. Pored karaktera proslave, ima i široko izraženi edukativni karakter, posebno kada su u pitanju mladi. Manifestacija približava načine korišćenja solarne energije mladim ljudima, daje im ideje kako da je koriste, usmerava  njihovo aktivno razmišljanje o zaštiti životne sredine, štednji energije, odnosu prema prirodi, obrazovanju i  svojoj budućnosti.     slike 2IMG_3262slika 5