• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

Istraživački kamp GRZA 2010

Četrdeset članova Biološkog istraživačkog društva Josif Pančić iz Beograda po treći put organizovali su istraživački kamp na Grzi. Istraživači su bili smešteni u Planinarskom domu PSD „Javorak“ iz Paraćina. U periodu od 16.04. do 23.04 .2010.godine organizovane su aktivnosti koje su bile usmerene na istraživanju biodiverziteta ovog lokaliteta. Deo prikupljenog materijala je obra?ivan odmah dok će se nastavak obrade nastaviti u labartorijama Biološkog fakulteta u Beogradu. Sve ove aktivnosti imaju za cilj da doprinesu boljoj valorizaciji prirodnih vrednosti sa ovog područija i obezbede dodatnu argumentaciju za donošenje odluke o njegovom proglašenju za zaštićeno prirodno dobro.