Istraživački kamp GRZA 2010

Četrdeset članova Biološkog istraživačkog društva Josif Pančić iz Beograda po treći put organizovali su istraživački kamp na Grzi. Istraživači su bili smešteni u Planinarskom domu PSD „Javorak“ iz Paraćina. U periodu od 16.04. do 23.04 .2010.godine organizovane su aktivnosti koje su bile usmerene na istraživanju biodiverziteta ovog lokaliteta. Deo prikupljenog materijala je obra?ivan odmah dok će se nastavak obrade nastaviti u labartorijama Biološkog fakulteta u Beogradu. Sve ove aktivnosti imaju za cilj da doprinesu boljoj valorizaciji prirodnih vrednosti sa ovog područija i obezbede dodatnu argumentaciju za donošenje odluke o njegovom proglašenju za zaštićeno prirodno dobro.