ZELENI FORUM U PARAĆINU

U utorak, 11. februara 2014. godine u prostorijama hotela „Petrus“ u Paraćinu, grupa organizacija koja sprovodi projekat „ConSENSus: Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, a koju čine Beogradska otvorena škola, UNEKOOP iz Paraćina, Arhus Centar iz Kragujevca i Centar za energetsku efikasnost – „CEFIKS“ iz Vršca organizovala je Zeleni forum.
 
Forum je bio posvećen učešću javnosti kreiranju i sprovođenju politike u oblasti životne sredine sredine. Pozdravne reči učesnicima skupa su uputili Saša Paunović, Predsednik Opštine Paraćin, Radiša Milošević, Predsednik Opštine Batočina i Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština, kao i ispred organizatora,Vladimir Janković, direktor organizacije UNEKOOP. Nakon uvodnih reči organizovana je panel diskusija na kojoj je više reči bilo o modelu za učešće javnosti u oblasti životne sredine na lokalnom nivou kroz Savet za unapređenje i zaštitu životne sredineVladimir Pavlović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Ljubinka Kaluđerović iz Stalne konferencije gradova i opština i Ljiljana Jemuović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Kraljeva su bili govornici na ovoj panel diskusiji. Zeleni forum je okupio predstavnike organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave sa teritorije Pomoravskog i Šumadijskog okruga. Učesnici Foruma su se aktivno uključili u raspravu koja je usledila nakon izlaganja govornika kako bi svojim idejama, predlozima i zamerkama unapredili način za učešće javnosti u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine na lokalnom nivou. Forum se održao u okviru projekta „ConSENSus: Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ koji se provodi kroz program SENSE Regionalnog centra za životnu sredinu, a koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj. https://www.youtube.com/watch?v=2iQciMEdWSc https://www.youtube.com/watch?v=odFs9trQZss http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=12529 http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=12508