• Centar za alternativnu energiju i energetsku efikasnost Centar za alternativnu energiju
    i energetsku efikasnost
  • Centar za ruralni razvoj Centar za ruralni razvoj
  • Centar za uprvljanje otpadom Centar za upravljanje otpadom
  • Centar za zelenu gradnju Centar za zelenu gradnju

Na TV Kopernikus o stanju životne sredine u Pomoravlju

Paraćin, 15.02.208. Na linku možete  videti prilog  na temu  zaštite životne sredine u Pomoravlju  sa televizije Kopernikus