07- 8.12. 2007. Paracin

Unija ekologa UNECO Regionalni centar Paracin bila je domacin jos jednog ekoloskog skupa. U saradnji sa Fakultetom za primenjenu ekologiju “Futura” iz Beograda a pod pokroviteljstvom Ministarstva za zivotnu sredinu i Fonda za zastitu zivotne sredine republike Srbije organizovana je dvodnevna medjunarodna konferencija “EKOREMEDIJACIJA ZA BOLJI KVALITET ZIVOTA”. Konferencija je okupila preko 70 eksperata iz oblasti eko remedijacije kao i brojne predstavnike lokalnih eko fondova i komunalnih preduzeca. Pored domacih predstavnika konferenciji su prisustvovali i gosti iz Slovenije, Bugarske i Republike Srpske. Konferenciju je otvorio predsednik Opstine Paracin Sasa Paunovic a u ime pokrovitelja o znacaju ekoremedijacije u kontekstu ukupne ekoloske politike Srbije govorila je direktorica Fonda za zastitu zivotne sredine Republike Srbije Zeljka Jurakic. Najvise paznje privukla su izlaganja predstavnika Centra za eko remedijaciju iz Slovenije na celu sa prof. VrhovÅ¡ekom koji su predstavili prakticne primere iz Slovenije i Evrope i mogucnosti kje ekoremedijacija pruza na polju podizanja kvaliteta zivotne sredine. Konstantantno veliki broj prisutnih u Sali najbolje je svedocio o atraktivnosti izlaganja. Na samoj Konferenciji usvojena je Deklaracija o formiranju Mreze za ekoremedijaciju i osnivanje Regionalnog centra za ekoremedijaciju. Drugi deo Konferencije obuhvatio je posetu Timockoj krajini / Romulijana, Popova plaza, deponija Halovo/, kao i potpisivanje protokola “ZELENI TIMOK” od strane predsednika opstina koje se nalaze u slivu Timoka, cime su se obavezali da ce aktivno raditi na zaustavljanju njegovog zagadjenja i poboljsanju kvaliteta voda.