20.03.2010. EKO – manija 2010
20.03.2010. EKO – manija 2010

20.03.2010. EKO – manija 2010

U nameri da podržimo i promovišemo sve lokalne inicijative koje doprinose unapređenju kvaliteta životne sredine prenosimo saopštenje naših patnera:
“Udruženje “Kreativna mreža – Paraćin” je posle dva meseca rada uspešno završilo realizaciju projekta “EKO – manija 2010” koje je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Evropskim poretom u Srbiji. Kroz projekat smo nastojali da se bavimo problemom urbane ekologije što znači da smo se unutar organizacije, nas 17 – oro, složili da nam je potrebno još kanti u gradu, a zatim smo se setili da nam već duže vreme nedostaje i javni WC i rešili da ozbiljnije ispitamo da li i naši sugrađani pomenute nedostatke u gradu vide kao problem. Stoga, sproveli smo istraživanje na 220 – oro naših sugrađana i uglavnom potvrdili naše pretpostavke. Naime, od važnijih brojki dobili smo sledeće: da 89.5% Paraćinaca smatra da je naš grad zagađen, 81.4% smatra da u gradu ne postoji dovoljan broj kanti za otpatke, a 63.6% vidi potrebu za javnim WC – om.
Nakon ankete, smatrali smo da je sledeća bitna stvar koju možemo da uradimo povodom dobijenih rezultata to da zajedno sa svim zainteresovanim građanima, pre svega sa srednjoškolskom omladinom dobijemo sve potrebne informacije o očuvanju naše planete, kao i o tome kako mi, kao pojedinci, možemo da doprinesemo rešavanju ovog problema. Stalno se nametalo to, da je prva stvar kojoj uvek možemo da se okrenemo kada imamo neki problem, učenje i informisanje, pa smo od toga i krenuli.
Organizovali smo radionicu na temu urbane ekologije i uz trosatno druženje usput i naučili bitne stvari o tome šta ugrožava prirodu i kako da pomognemo i njoj i nama.
Nakon toga, kroz dve ulične akcije, želeli smo da izađemo sa pričom o ovom problemu i van zatvorenih prostorija, da razgovaramo sa prolaznicima, možda saznamo za još neki problem iz domena ekologije, a koji nismo mi uočili i trudili se da, na brojne kreativne načine, budemo neka vrsta posetnika toga šta sve može da se dogodi ukoliko ne postanemo odgovorniji prema prirodi. Oni koji su prisustvovali poslednjoj uličnoj akciji videli su slikovit prikaz svega toga: upoznali su štrokavca, karikaturu realnih posledica zagađenja! Onaj krajnji rezultat kome se nadamo jeste reagovanje od strane odgovornih lica u pravcu pokretanja rešenja pomenutih problema i stalna težnja ekološki odgovornijem ponašanju. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *