20.11.2007 – Konferencija “Pomoravlje kao deo odrzive Srbije”

20.11.2007. godine u Paracinu ekolosku konferenciju “Pomoravlje kao deo održive Srbije”. Partneri u organizaciji konferencije bili su “HOLCIM Srbija” ad, ecorec i Eko fond Paracin. Tim za izradu Nacionalne strategije odrzivog razvoja Republike Srbije prezentovao je aktivnosti na izradi strateagije. Svoja iskustva na podizanju kapaciteta u oblasti odrzivog razvoja prezentovali su i predstavnici SKGO-a. “Holcim Srbije” ad i Fakulteta za primenjenu ekologiju “FUTURA”. Na konferenciji je prezentovana i faza izrade “Plana upravljanja otpadnim motornim uljima u opstini Paracin sa analizom mogucnosti koriscenja u gradskoj toplani” koji se realizuje u okviru grant programa SEKTOR koji sprovodi Regionalni centar za zivotnu sredinu “REC”. Program finansira Svedska agencija za medunarodni razvoj i saradnju “SIDA”. Pored ovog projekta prezentovani su primeri dobre prakse u upravljanju otpadom i energetske efikasnosti od strane predstavnika ecorec-a, SEKOPAK-a, PORR-a, VICTORIAOIL-a, MITECO-a i GREANTECH-a. Unija ekologa “UNECO” planira da otpocne praksu periodicnog organizovanja slicnih konferencija koje treba da doprinesu podizanju kapaciteta u Pomoravlju na sprovodenju koncepta odživog razvoja.