26.01.2009.godine, “LIMENKE SAKUPLJAJ,PRIRODU CUVAJ”

U okviru aktivnosti na na projektu”RECIKLAZOM KA ODRZIVOM PARACINU” odrzane su radionice u Tehnoloskoj skoli i OS “Radoje Domanovic” na temu zbrinjavanja i reciklaze limenki. Projekt menadzer Fonda za povracaj i reciklazu limenki “RECAN” Jelena Kis upoznala je ucesnike sa akcijom “Limenke sakupljaj, prirodu cuvaj” koja predstavlja takmicenje skola u sakupljanju limenki.