Amandmani na Nacrt zakona o naknadama za korišćenje prirodnih dobara

Prepoznajući značaj javnog zagovaranja i  uključivanja  OCD  u Javnu raspravu na temu usvajanja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa UNEKOOP je Radnoj grupi koja je izradila Nacrt zakona poslao pet amandmana i jednu načelnu primedbu.

Ova aktivnost  realizuje se u   u okviru Institucionalniog granta koji se finansira sa sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)”

Nacrt zakona sačinjen je u okviru rada Radne grupe u čijem sastavu su, pored predstavnika Ministarstva finansija, bili i predstavnici drugih ministarstava, rudarstva i energetike, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zaštite životne sredine, trgovine, turizma i telekomunikacija, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kulture i informisanja, kao i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, predstavnik fakulteta, NALED-a i USAID-a.