BIOGRADNJOM DO BOLJE KLIME
BIOGRADNJOM DO BOLJE KLIME

BIOGRADNJOM DO BOLJE KLIME

Ada Ciganlija, 29.09.2018.

U sklopu  “Nedelje klimatske diplomatije ” na prostoru “klimatskog sela” predstavljen je i   projekat “Biogradnjom do bolje klime” koji podržan je u okviru programa  “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene” koji implementira UNDP Srbija , GEF i Ministarstvo za životnu sredinu.

Projekat se bavi razvojem inovativativnih građevinskih elemenata od lakog niskokarbonskog betona za čiju proizvodnju se umesto neobnovljivih prirodnih agregata  (pesak, šljunak i kamen) koriste sekanci biljke Miskantus.Pored toga konvencionalni portland cement koga odlikuje izuzetno nepovoljan karbonski otisak zamenjuje se hidrauličnim krečom.

Osnovne osobine ovog materijala je da  1m3 niskokarbonskog betona  ima ponor od  150kg CO2 kao i da je osam puta lakši od klasičnog betona.Pored toga ima izuzetna termička svojstva što objektima pruža visok stepen energetske efikasnosti.Izuzetan je i sa  zdravstvenog aspekta  jer se zbog prirodnog “disanja” zidova  obezbeđuje zdrava unutrašnja mikro klima, nema alergenih svojstava i štetnog zračenja.

Ovaj projekat UNEKOOP realizuje u konzorcijumu sa Fakultetom za primenjenu ekologiju “FUTURA” i Preduzećem “TRANSKOP” doo iz Paraćina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *