BIOMASOM KA DEKARBONIZACIJI CEMENTNE INDUSTRIJE

Polazeći od činjenice da zgradarstvo i sama cementna industrija predstavljaju najznačajnije emitere CO2 na osnovu od strateškog opredeljenja UNEKOOP-a da promoviše nisko-karbonske tehnologije koncipiran je projekat “Biomasom ka dekarbonizaciji cementne industrije”. Projekat ima za cilj da otvori dijalog o mogućnostima supstitucije fosilnih goriva koja se koriste u cementarama biomasom, u cilju poboljšanja karbonskog otiska cementne industrije, ali i stvaranja novih lanaca vrednosti kroz isposručivanje biomase iz lokalnih izvora u cilju ekonomskog osnaživanja lokalnih zajednica. Projekat se realizuje u okviru programa “Partnerstvo za budućnost”kompanije CRH Srbija. Više na: www.dekarbonizacija.unecopn.org