EVROPSKI DANI SUNCA 2014

13.maj. Paraćin. UNEKOOP je u saradnji sa  Mašinsko-elektrotehničkom školom iz Paraćina obeležen je  „European Solar Days“ (Evropski dani Sunca). Za nacionalnog koordinatora u Srbiji, Ekonomska komisija imenovala je Udruženje “Centar za energetsku efikasnost i primenjenu ekologiju” iz Beograda , a projekat podržava i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine U Mašinsko-elektrotehničkoj školi organizovan  je javni čas na temu korišćenja solarne energije.Zbog loših vremenskih uslova, izostale su planirane aktivnosti u gradu, pa su učenici organizovali štand u holu svoje škole.  Manifestacija „European Solar Days“ je prvi put organizovana u Austriji 2002. godine sa ciljem promovisanja korišćenja solarne energije. Od 2008.godine  manifestacija postaje  prihvaćena od strane Evropske Unije i održava  se širom Evrope uz učešće nekoliko hiljada ljudi. Pored karaktera proslave, ima i široko izraženi edukativni karakter, posebno kada su u pitanju mladi. Manifestacija približava načine korišćenja solarne energije mladim ljudima, daje im ideje kako da je koriste, usmerava  njihovo aktivno razmišljanje o zaštiti životne sredine, štednji energije, odnosu prema prirodi, obrazovanju i  svojoj budućnosti.