Inicijativa za osnivanje Mreže za održivu poljoprivredu

Zasavica, 21.09.2017.

UNEKOOP  je  od samog početka aktivnim učešćem na svim radionicama koje organizuje OCD “IDA” iz Kraljeva podržao  formiranje Mreže za održivu poljoprivredu.Aktivnosti na formiranju ove Mreže  realizuju u okviru   Institucionalnog granta koji  se finansira sa sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)