„KA KLIMATSKI OTPORNIJEM PARAĆINU”

Projekat „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“, podržan je u okviru Programa “Snažno zeleno”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. On će biti realizovan do 31. januara naredne godine u partnerstvu sa udruženjem EKOS iz Paraćina.

Projekat „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“, ima za cilj da povećanim nivoom dostupnih informacija senzibiliše javne vlasti, građane i OCD o važnosti zaštite životne sredine i obavezama koje proistiću iz pregovaračkog poglavlja 27 u oblasti klimatskih promena, sa naglaskom na smanjenje ranjivosti na bujičnu eroziju u opštini Paraćin.
Takođe projekat će uticati na osnaživanje partnerstva u cilju jačanja kapaciteta opštinske uprave na unapređenju javnih politika i praksi u oblasti smanjenja ranjivosti na negativne posledice klimatskih promena – bujične erozije u opštini Paraćin.

Ciljnu grupu projekta činiće predstavnici ugroženih mesnih zajednica, zaposleni u opštinskoj upravi
i JP, učenici i nastavnici Tehnološke škole Paraćin, lokalne OCD, JVP „Srbijavode“, JP „Srbijašume“, Savetodavna poljoprivredna služba.
Krajnji korisnici projekta biće stanovnici ugroženih mesnih zajednica, koje se nalaze u slivu reke Crnice i pored bujičnih vodotokova u podnožju planine Juhor.

Kako bi senzibilisao zajednicu za temu adaptacija na klimatske promene – bujične erozije, UNEKOOP će realizovati anketu, promotivnu kampanju, izraditi promo film i organizovati okrugle stolove.
U cilju osnaživanja zajednice za povećanje otpornosti na bujične erozije, izvršiće se Analiza lokalnih javnih politika, realizovaće se demonstracione radionice, štampaće se publikacija sa primerima dobre međunarodne prakse, uspostaviće se web platforma i aktivirati Android aplikacija za identifikaciju erozivnih područja od strane građana, izradiće se Mapa puta. Takođe, planirano je i potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa opštinom Paraćin.

Navedene aktivnosti treba do omoguće ostvarivanje rezultata, koji će se ogledati u povećanom nivou znanja o pregovaračkom poglavlju 27, Unapređenoj i sistematizovanoj bazi znanja i inventara mera u oblasti adaptacija na bujične erozije i formalizovanom partnerstvu u cilju unapređenja kapaciteta za smanjenje ranjivosti na bujične erozije.