Konferencija:Važnost i koristi energetskog planiranja u opštinama i doprinos Nacionalnog Konventa o EU u izradi Nacionalne klimatske strategije

28.12.2016. godine  u  Beogradu održana je konferencija”Važnost i koristi energetskog planiranja u opštinama i doprinos Nacionalnog Konventa o EU u izradi Nacionalne klimatske strategije” u sklopu   EU finansiranog projekta: “Mreža NVO za javno zagovaranje za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa u zemljama Zapadnog Balkana i Turske – ETNAR”.U sklopu Konferencije predstavljen je primer opštine Paraćin u oblasti energetskog planiranja i uvođenja energetskog menadžmenta. Konferencija je imala za cilj podizanje  svest javnosti o inicijativama donošenja lokalnih energetskih planova, promocija održive energetike i resursne efikasnosti i promocija mogućnosti i značaja nisko-ugljeničnog razvojnog modela kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou.

Na konferenciji je predstavljena do sada urađena istraživanja o inicijativama u Srbiji u vezi lokalnog energetskog planiranja, a takođe bilo je  govora o učešću svih aktera u pripremi i usvajanju pripremi najvažnijeg strateškog dokumenta iz oblasti klimatske politike – Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena (Klimatska strategija). Očekujemo preko 50 učesnika, predstavnika CSOs, opština, i svih drugih zainteresovanih strana.