Lokalno energetsko akciono planiranje- velika očekivanja i skromni rezultati

  U Paraćinu je 13.12.2013.godine, održana sednica Nacionalnog konventa radne grupe ‘’Životna sredina’’ u okviru projekta Znam kako da delujem, na temu ‘’ Lokalno energetsko akciono planiranje- velika očekivanja i skromni rezultati’’. http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=12122 O dosadašnjem napretku u oblasti lokalnog energetskog planiranja kao i primerima uspešne prakse u pojedinim opštinama govorili su: Dimitrije Lilić iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Miodrag Gluščević iz Stalne konferencije gradova i opština, Nikola Vujović ispred Kancelarije za energetski menadžment opštine Vrbas i Goran Vasić iz ECORECa. Interni ekspert radne grupe je Aleksandar Macura ekspert za politiku EU u oblasti energetike i klimatskih promena. Moderator skupa bio je Vladimir Janković iz UNECOOP-a. Sednica je otpočela analizom zakonodavnog i strateškog okvira koji se bavi energetikom kao i potencijalnim promenama koje se mogu očekivati. Poseban akcenat stavljen je na koncept energetskog bilansa i izradu pravilnika kojim se propisuje sadržina energetskog bilansa, vrsta podataka, rokovi i način dostavljanja podataka kao i drugi elementi koji su neophodni za izradu i praćenje ostvarenja. energetskog bilansa. Naglašena je važnost pravilnog i sveobuhvatnog prikupljanja podataka u cilju što preciznije analize početne pozicije pri stvaranju i implementaciji daljih strateških i operativnih planova. Po rečima Milana Gluščevića, osnovni problem po pitanju sistema energetskog planiranja u Srbiji je činjenica da se dotični sistem zasniva na optimizmu pojedinaca koji nisu dovoljno brojni. On se zalaže za podizanje svesti kako građana tako i samih političara o važnosti ove teme kroz konstantne aktivnosti i edukacije svih zainteresovanih aktera. Takođe je bitno da se aktivno ažuriraju podaci koji govore o samim energetskim potrebama na nivou države. Interni ekspert radne grupe, Aleksandar Macura, govorio je o nenadmašivoj važnosti energetike i o neopravdanom zapostavljanju iste. On je skrenuo pažnju na neophodnost bavljenja ovom temom sa ekonomskog aspekta posebno u kontekstu siromaštva. Stanovništvo Srbije globalno posmatrano ima sve simptome energetski siromašnog stanovništva. Značajna ulaganja koja građani usmeravaju u zagrevanje svojih objekata ne rezultiraju adekvatnim nivoom toplote, što predstavlja značajan problem naročito imajući u vidu veoma slabu energetsku efikasnost uređaja koji se u tu svrhu koriste. Macura je podržao aktivnosti SKGO-a i mogućnosti za stalne konsultacije i saradnju koje ova ogranizacija nudi. Ideja stvaranja resurs centra na taj način otvara mogućnosti da se predstavnici lokalnih samouprava povežu sa onim opšinama koje jesu uspele efikasno da postave svoje energetske planove i da u njima realizuju aktivnosti koje su u skladu sa efikasnim i održivim razvojem. Nikola Vujović predstavnik Kancelarije za energetski menadžment opštine Vrbas upoznao je prisutne sa uspešnom praksom opštine Vrbas i sa sistemskim rešenjem koje su uspeli da implementiraju u opštini. Kroz akciju ‘’ Uključi znanje promeni stanje’’ stvorili su sveobuhvatnu kampanju podizanja svesti i znanja o temama koje se tiče energetike. Održane su obuke u oblastima upravljanja projektima, upravljanja poslovnim procesima, obuke za ISO 50001 i mnoge druge kojima su uspeli da osnaže stručne kapacitete u svojoj opštini. Goran Vasić iz ecorec-a bavio se pitanjima kako privredni sektor može da podrži energetsku politiku i još jednom naglasio da je došlo 5 do 12 i da ovim pitanjim hitno moramo da se bavimo. Kroz predstavljenje ecorec-a i aktivnosti koje obavlja, on je pozvao na sinergiju između postojećih kapaciteta za iskorišćenje otpada sa lokalnim zajednicama koje generišu otpad i traže njegovo zbrinjavanje, što će po dovesti do niza koristi za brojne učesnike od države, lokalne zajednice do celokupnog stanovništva. Vladimir Janković iz UNECOOP-a predstavio je koncept biomase i koliki doprinos biomasa može da donese u lokalnom energetskom razvoju. Potrebna je supstitucija energenata u javnim objektima kao i stavljanje u funkciju javnog zemljišta. Da bi se te aktivnosti što efikasnije sprovele treba angažovati domaće resurse, subvencionisati nabavku uređaja i uspostaviti jaku vezu između energetike i poljoprivrede. Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA i organizacijom UNECOOP, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, sprovodi projekat „Znam kako da delujem“ (KnowHow2Act) sa ciljem poboljšanja i povećanje učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u procesu evropske integracije. Važan segment projekta jeste organizacija sednica Nacionalnog konventa o EU – Radna grupa „Životna sredina“.