OBUKA ZA ČLANOVE ZELENOG SAVETA
OBUKA ZA ČLANOVE ZELENOG SAVETA

OBUKA ZA ČLANOVE ZELENOG SAVETA

U petak, 28. februara 2014. godine,  u prostorijama Poslovnog sistema „Mihajlović“, u Paraćinu, održana je obuka za članove novoosnovanog Zelenog saveta.

 

Obuka je bila posvećena jačanju kapaciteta članova Saveta u pogledu njihovog budućeg delotvornog rada. Obuka je bila podeljena u nekoliko delova. Prvi deo Obuke se odnosio na ulogu Zelenog saveta u procesu usvajanja propisa na lokalnom nivouMiloš Stanojčić iz Gradske uprave Grada Šapca je učesnicima Obuke održao ovaj deo.

Drugi deo Obuke je bio posvećen informisanju i učešću javnosti u stvaranju politike životne sredine. Članovi Saveta su stekli znanja o postupku za dobijanje informacije od javnog značaja koja se odnosa na životnu sredinu, kao i o osnovnim postavkama Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu (Arhuske konvencije). Ulogu predavača u ovom delu Obuke je preuzela Ivana Stjelja iz Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM.

Takođe, članovi Saveta su, uz pomoć Vladimira Pavlovića iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, na samom kraju Obuke isplanirali i set budućih aktivnosti Saveta.

Obuka u Paraćinu se održala u okviru projekta „ConSENSus: Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ koji se sprovodi kroz program „SENSE“ Regionalnog centra za životnu sredinu, a koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *