Odrzivo, sa istrosenim baterijama
Odrzivo, sa istrosenim baterijama

Odrzivo, sa istrosenim baterijama

Unija ekologa UNECO vec par godina zagovara potrebu da se i u Srbiji uvede odrziva praksa u postupanju sa posebnim tokovima otpada. Medju brojnim neresenim problemima je i prisutna praksa nepropisnog odlaganja istrosenih baterija. Zbog prisustva teskih metala ovakva praksa predstavlja izuzetno veliku pretnju zivotnoj sredini i zdravstvenoj bezbednosti. Unija ekologa UNECO vec par godina zagovara potrebu da se i u Srbiji uvede odrziva praksa u postupanju sa posebnim tokovima otpada. Medju brojnim neresenim problemima je i prisutna praksa nepropisnog odlaganja istrosenih baterija. Zbog prisustva teskih metala ovakva praksa predstavlja izuzetno veliku pretnju zivotnoj sredini i zdravstvenoj bezbednosti. Poslednjih godina usled uvoza baterija sumnjivog kvaliteta ovaj problem je jos alarmantniji. Pokrenuta je inicijativa da se na adekvatan nacin regulise upravljanje istrosenim baterijama (Direktiva 2006/66/EC o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima kojim se ukida Direktiva 91/157/EEC). Posebno se naglasava potreba razdvajanja problematike prenosivih baterija, (do jednog kilograma) u odnosu na automobilske akumulatore i ostale vrste industrijskih baterija i startera. Medjunarodna iskustva pokazala su da postoji ogromna razlika u koncipiranju sistema sakupljanja prenosivih baterija. Ovo se pre svega odnosi na manjoj motivaciji za njihovo sakupljanje i zbrinjavanje. UNECO ce resornom ministartvu predloziti da se prilikom izrade podzakonskih akata koji slede nakon usvajanja Zakona o upravljanju otpadom, jasno definisu mehanizmi i ekonomski instrumenti koji se odnose na upravljanje prenosivim baterijama. Uvazavajuci sve speficnosti u prikupljanju istrosenih prenosivih baterija, predlozice se da se primeni model “produ┼żene odgovornosti” koji bi obavezao sve uvoznike da u skladu sa predvidjenom dinamikom iz EU Direktive, sakupe i zbrinu istrosene baterije. Shodno principima odrzivog razvoja i hijerarhije upravljanja otpadom zalaganja UNECO-a idu i u pravcu da zakonska resenja, treba i da stimulisu upotrebu baterija za visekratnu upotrebu, kao i minimizaciju stetnih sastojaka u njima. Unija ekologa UNECO poziva sve kljucne aktere ( donosioce odluka, uvoznike, medije…) na koordinaciju aktivnosti u cilju postizanja ocekivanih ciljeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *