Osnovan SERBIO, Beograd, 11-12.10.2012
Osnovan SERBIO, Beograd, 11-12.10.2012

Osnovan SERBIO, Beograd, 11-12.10.2012

Od 11. do 12. oktobra 2012. godine održana je osnivačka skupština NACIONALNE ASOCIJACIJE ZA BIOMASU – SERBIO. Pored mnogih udruženja, priverdnika i predstavnika javnog sektora jedan od osnivača je i UNEKOOP.
Ciljevi SERBIO su da razvije tržište i povoljno poslovno okruženje održivog bioenergetskog sektora u Srbiji i poveća informisanost javnosti o mogućnostima upotrebe biomase.

Za dalji održivi razvoj energetskog sektora u Srbiji ali i lokalnih sredina bogatih biomasom, od izuzetne važnosti bilo osnivanje asocijacije koja bi zastupala interese zainteresovanih pojedinaca i organizacija: od biznis kompanija u sektoru šumarstva i poljoprivrede, proizvodnje, prerade i transporta biomase do akademskih ustanova, naučno-istraživačkih institucija, ekoloških i razvojnih nevladinih organizacija.

Unapređenje pravnog i fiskalnog okvira za poslovanje u vezi biomase jedan je od imperativa SERBIO!
Detaljnije o daljem radu asocijacije, planu rada i o aktivnostima pročitajte na zvaničnoj prezentaciji serbio.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *