UNEKOOP na radionici”Post Paris Climate Change: Issues, Solutions and Next Steps

Brisel, 28-29.09.2016.g.
U okviru ” People to People” radionice  “ Post-Paris Climate Change: Issues, Solutions, Next Steps ” koja je realizovana u Briselu uz učešće  predstavnika organizacija civilnog društva. medija i državnih organa sa Zapadnog Balkana i Turske, kao i predstavnika Evropske Komisije i  evropskih OCD  razgovaralo se o Pariskom klimatskom sporazumu  i njegovoj implikaciji na region. U okviru delegacije iz Srbije učestvovala je i predstavnica UNEKOOP-a Margareta Milosavljević.