Potpisivanje ugovora u okviru SENSE programa

23. april 2013. godine  Hotel Metropol (Beograd). UNEKOOP je danas  potpisao ugovor za partnersko učešće na projektu: ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine. Reč je o  jednom od osam projekata koji su podržani u okviru programa podrške organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji – „SENSE“ koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC) Kancelarija u Srbiji, uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).   Nosilac projekta je Beogradska otvorena škola – BOŠ, a partneri na projektu pored UNEKOOP-a su još  i Arhus centar iz Kragujevca i CEFIX iz Vršca.