Terenska radionica na Grzi i selu Izvor

U skopu projekta  „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“, 27.09.2021. realizovana  je  terenska radionica na Grzi i selu Izvor.

Učesnici radionice upoznali su se sa područjem ugroženim bujičnom erozijom na Grzi, kao i sa novoizgrađenim objektima za ublažavanje erozije.

Bila je to prilika  i da se na terenu demonstrira  primena  android aplikacije „MAPIRAJ EROZIJU“, kao alata za mapiranje erozionih  područja,u opštini Paraćin.

U razgovoru sa meštanima sela Izvor, učesnici radionice upoznali su se sa opasnostima i štetama od bujica i  erozije.Takođe, ovo je bila prilika i da se upoznaju i sa merama, koje lokalna samouprava preuzima, u cilju ublažavanja posledica bujične erozije.

Učesnici radionice bili su nastavnici i učenici Tehnološke škole iz Paraćina, predstavnici opštine Paraćin i lokalnih OCD.