UNEKOOP U DVA VODEĆA KONZORCIJUMA SEKO MEHANIZMA
UNEKOOP U DVA VODEĆA KONZORCIJUMA SEKO MEHANIZMA

UNEKOOP U DVA VODEĆA KONZORCIJUMA SEKO MEHANIZMA

Zahvaljujući dosadašnjim rezultatima i stečenom ugledu UNEKOOP je nakon konkursa za vodeće konzorcijume SEKO mehanizma koji je sprovela Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije izabrana u konzorcijum životna sredina i klima i konzorcijum energetika.
SEKO mehanizam je kreiran sa željom da doprinese poboljšanju procesa programiranja i povećanju efikasnosti korišćenja razvojnih sredstava, posebno fondova EU, kao i stvaranju i unapređivanju konstruktivnog dijaloga između države i civilnog društva.
SEKO mehanizam je rezultat Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva kreirala u svrhu programiranja i praćenja korišćenja međunarodne razvojne pomoći, sa fokusom na Instrument za pretpristupnu pomoć ( IPA). Glavni nosioci aktivnosti mehanizma su Sektorske organizacije civilnog društva ( SEKO)
Formiranje i sprovođenje programa saradnje sa OCD finansirano je uz pomoć projekta Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i odeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID), pod nazivom „Podrška Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći KEI za ostvarivanje partnerstava u cilju unapređenja korišćenja međunarodne pomoći“.

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/konkurs_ocd/lista_seko_organizacije.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *