STARTOVALA APLIKACIJA “ZELENI TELEFON”

Kao plod posvećenosti UNEKOOP-a uključivanja savremenih IT tehnologija u očuvanju životne sredine razvijena je  Android aplikacija  ZELENI TELEFON.

Besplatno preuzimanje: https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.zelenitelefon ).

Polazeći od koncepta zelenih telefona kao jednog od “alata” za implementaciju Arhuske konvenvcije ideja je da se konvecionalni sistem zelenih telefona unapredi u skladu sa sve većim prisustvom pametnih telefona  u svakodnevnom životu.

Aplikacija ZELENI TELEFON omogućuje da se na veoma lak i efikasan način u samo nekoliko koraka  na terenu pozicionira (GPS) i vizealizuje svaki oblik narušavanja životne sredine  i prosledi do posebno osmišljene web platforme (www.zelenitelefon.rs).

Sve poslate prijave sa terena biće ovrađene i prosleđene nadležnim organima na dalje procesuiranje.